modelzoo.transformers.data_processing.scripts.hdf5_shuffling#

h5_dataset_shuffle