cerebras.modelzoo.data.nlp.bert#

BertCSVDataProcessor

Processor for PyTorch BERT training.

BertCSVDynamicMaskDataProcessor

Processor for PyTorch BERT training.

BertClassifierDataProcessor

Data loader for SST2 and MNL (GLUE tasks).

BertSumCSVDataProcessor

Processor for PyTorch BERT fine tuning - Summarization.

BertTokenClassifierDataProcessor

Processor for PyTorch BERT fine tuning - Token classifier.

bert_utils